Misyon


Tüm sektörlerde kuruluşlara mükemmellik modeli bağlamında güvenilir, güçlü ve sağlam temelli yaklaşımlarla kurumsallaşma sürecinde yenilikçi ve özgün bir çözüm ortağı olmak.

Vizyon


Geleceğin kuruluşlarının stratejik ortaklarından olabilmek.

Değerlerimiz

Dürüstlük

Gizlilik

Paylaşımcılık

Yenilikçilik

Özgünlük

SistemsellikEKİBİMİZ

Kemal OK

Kamu ve Özel Sektörde ki 30 yıllık çalışma hayatını işletmecilik, eğitimcilik ve insan kaynakları ile yönetim sistemleri konusunda pek çok proje ve çeşitli kademelerde yöneticilik yaparak geçirmiştir. İşletme Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans eğitiminde Toplam Kalite yönetiminde İnsan Kaynakları konusunda tez hazırlamıştır. Kamuda TÜSSİDE ile Değişim projesi, Özel Sektörde ise Yalın Enstitü ile Demir Çelik sektöründe Yalın yaklaşımları ilk uygulama deneyimine sahip olmuştur. Aynı zamanda Kalite Yönetim Sistemlerinin (ISO 9001, 14001, 45001, 50001, 27001) Demir Çelik sektöründe kurulması ve entegre edilmesi süreçlerinde projelerinde yer alarak liderlik yapmıştır.

2000 yılından itibaren EFQM modeli üzerinde Değerlendiricilik ve Başdeğerlendiricilik çalışmaları ile birlikte Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu üye ve başkanlık, KalDer Genel Sekreterliği görevlerinde derin bilgi ve deneyim edinmiştir. KalDer üyesi olarak kuruluşlara EFQM yolculuklarında rehberlik hizmeti vermektedir.

Yıllar içinde kazandığı deneyim ve birikimlerini ülke kalkınmasına hizmet eden kurum ve kuruluşlarla paylaşarak onların geleceğe hazırlanmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Yıldırım Merkan

Yaklaşık 27 yıllık Özel Sektör deneyimi süresince kurum stratejilerine ve kurum kültürüne uygun, organizasyonel gelişime ve verimliliğe katkı sağlayan başta Kalite olmak üzere İş Güvenliği, Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği ve Laboratuvar Akreditasyonu gibi bilimsel ve yenilikçi yönetim sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla pekçok önemli projelerde yer alarak liderlik, uzmanlık ve koordinasyon görevleri üstlenmiştir.

Uzmanlık alanına paralel olarak TSE, TÜRKAK, Türkiye’nin önde belgelendirme kuruluşları ve KalDer ile birçok alanda ortak projelerde ve çalışma gruplarında faaliyette bulunmuştur. KalDer Ulusal Kalite Ödül sürecinde baş değerlendiricilik /değerlendiricilik, KalDer Çevre Uzmanlık Grubu, TSE Ayna Komite üyelikleri ile sistem ve standart geliştirme alanında sektöre katkı sağlamıştır. Edindiği bu deneyim ve bilgi birikimini ülkesi, ülke sanayisi ve iş dünyasına katkı sağlamak amacıyla danışmanlık ile sürdürmeyi hedeflemektedir.

Salih Dikmen

Özel sektördeki 23 yıllık deneyimini üretim, bakım, proje yönetimi, yönetim sistemleri, iş güvenliği ve çevre konularında uygulayıcı, denetçi ve süreç lideri olarak kazanmıştır. Bakım yönetim sistemi, toplam verimli bakım, yalın üretim, fabrika organizasyonu konularında tasarım, koordinasyon, eğitim ve uygulama faaliyetlerini yürütecek bilgi ve tecrübe sahibidir.

Bilgi ve deneyimlerini bakım yönetimi, yalın yönetim, fabrika organizasyonu, iş güvenliği konularında gelişim ihtiyacı duyan işletmelerde danışman ve saha koordinatörü olarak kullanmayı hedeflemektedir.

Ayhan Dayoglu

Özel sektördeki 27 yılık çalışma hayatını 20 yıl otomotiv, 5 yıl sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarda genel müdürlük dahil olmak üzere üst düzey yöneticilik yaparak geçmiştir. Ayhan, günümüzde organizasyonların karşı karşıya oldukları yıkıcı güçlüklerle başa çıkmalarına destek olmak için 2016 yılından bu yana kurumsal dönüşüm danışmanlığı yapmaktadır. Çağın gerektirdiği adımları atarken en önemli etkenin üretken / mutlu çalışanlar olduğuna inan Ayhan çalıştığı projelerde insanların becerilerini geliştirmeye odaklanır. ICF ACC onaylı koç olan Ayhan’ın 700 saatin üzerinde kurumsal koçluk ve eğitim tecrübesi vardır.

Nezih Tunalı

35 yılı aşkın kariyerinde, Deloitte, Turk Eximbank, Sabancı Grubu, Oyak Holding ve Erdemir gibi önemli kuruluşlarda çalışmıştır. Gerek finansman sektöründe yatırım bankacılığı ve kurumsal finans alanlarında, holding yapılarında ve hizmet sektöründe, gerekse reel sektörde ve sanayi kuruluşlarında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarında uzun yıllar çalışmış bir profesyoneldir.

Bu tecrübelerinin bir yansıması olarak 2009 yılında kurduğu kurumsal finans ve mali işler alanlarında faaliyet gösteren danışmanlık şirketini 2020 yılında NT Finance & Partners adıyla yeniden yapılandırmış ve çalışmalarına bu alanda devam etmektedir.

Yavuz Gökbay

Gıda sektöründe 20 yıllık deneyimini Türkiye’nin sektör lideri kuruluşunda tüm süreçlerde görev yaparak kazanmıştır. Son yıllarda kazandığı deneyimini sıfırdan kurulan gıda sektörü fabrikalarında danışmanlık yaparak değerlendirmektedir. Sektörün tüm standartlarına hakim olup kuruluşlara yatırım kararı alınması, ekipman seçimi, mühendislik tasarımı, kuruluş ve devreye alma adımlarında destek vermektedir.

Alper Ertürk

Yaklaşık 6 yılı yurtdışında olmak üzere, 15 yıllık Kamu ve Özel sektör tecrübesinin yanında, 4 yılı yurtdışında olmak üzere 10 yılı aşkın süredir üniversitede tam zamanlı akademisyen olarak görev yapmaktadır. Halihazırda Almanya’da bulunan Uluslararası Akredite bir üniversitede tam zamanlı olarak “İnsan Kaynakları ve Analitiği” alanında “Profesör” ünvanıyla çalışmaktadır.

Kamu ve özel sektörde Proje Yöneticiliği, Danışmanlık ve Eğiticilik görevlerinin yanında, yurtdışında çokuluslu bir kuruluşta uzun süre Çalışma Grubu Başkanlığı yapmıştır. Üniversitede bulunduğu dönemde Bölüm Başkanlığı, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuş, alanında 10’dan fazla burs ve ödül almış, toplamda 100’e yakın uluslararası ve ulusal kitap, makale, bildiri ve kitap bölümü yayınlamıştır.

Başta uzmanlık alanları olan “İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri” ile “Veri Analitiği & İstatistiksel Modelleme” konuları olmak üzere, Çalışan Davranışı, Liderlik ve Yöneticilik, Girişimcilik ve Proje Yönetimi alanlarında çalışmaya, danışmanlık / eğiticilik yapmaya ve eserler vermeye devam etmektedir.

Çetin Kolukısa

Özel sektördeki 32 yıllık çalışma hayatının yaklaşık 23 yılı Sigorta Sektöründe, diğer yılları ise Uzaktan Eğitim, Multimedya ve Yazılım alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde Genel Müdürlüğe kadar her düzeyde yöneticilik yaparak geçmiştir.2017 yılında kazandığı bilgi ve deneyimlerini paylaşabilmek için Eğitmen, Koç, Mentor ve danışman olarak çalışmak üzere danışmanlığa başlayarak özellikle Kişisel Gelişim ve Liderlik alanları başta olmak üzere özgün çalışmalarla yönetim modelleri bağlamında sistemler kurmakta ve koçluk, mentörlük yapmaktadır.

Özkan Doğan

Özel sektördeki 40 yıllık deneyimini üretim, bakım, proje yönetimi, yönetim sistemleri, iş güvenliği ve çevre konularında uygulayıcı, denetçi, süreç lideri dahil Genel Müdürlüğe kadar pek çok pozisyonda görev yaparak kazanmıştır. Eğitim Bilimleri dalında Yüksek Lisansı yapmış, “A Sınıfı İş Güvenliği”, “Bilirkişi” ve “Makine Analisti” sertifika programlarını tamamlamıştır. Toplam verimli bakımın Türkiye’de ilk uygulamalarını gerçekleştirmiş olup Bakım yönetim sistemi, toplam verimli bakım, yalın üretim, fabrika organizasyonu İş Sağlığı ve Güvenliği konularında tasarım, koordinasyon, eğitim ve uygulama faaliyetlerini yürütecek bilgi ve tecrübe sahibidir.

Osman Cem Gençtürk

24 yıllık kamu ve özel sektör deneyimleri bireysel/grupla psikolojik danışma, koruyucu ruh sağlığı eğitimleri, örgütsel psikoloji ve kişisel/kurumsal gelişim eğitimlerini kapsamaktadır. Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)’de Değişim Yönetimi, Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi gibi Toplam Kalite Yönetimi kökenli “eğitici eğitimleri” almıştır ve bu kapsamda kurumsal eğitimler vermeye devam etmektedir.

Meslek hayatı boyunca yurtiçi ve yurt dışında birçok toplantı, seminer ve çalışma grubuna katılmış, bilgi ve deneyimlerini kamuda ve özel sektörde yeni yaklaşım ve eğitim modelleri geliştirmede kullanmış; bunlara uygun ölçme değerlendirme yöntemleri oluşturmuştur.

İlgi duyduğu “Örgütsel Psikoloji” alanında eğitimler başta olmak üzere “İletişim”, “Stres” “Kriz Yönetimi”, “Spor Psikolojisi”, “Motivasyon” ve “Müzikle Psikoloji” konularında da eğitim programları oluşturmaya ve eğitim vermeye devam etmektedir.


               Ali Gökselli

Özel sektörde 28 yıllık deneyimi ile Mali İşler ve Finansman konusunda uzmanlaşmıştır. SAP-FI (Finans Modülü) konusunda proje ve uygulamalar gerçekleştirerek, Firma ödeme sistemleri, Merkezi Dijital Ödeme Sistemleri konularında tasarım ve uygulamalar yaparak süreçlerin geliştirilmesini sağlamış ve yönetmiştir.

Necdet İşel

Proje ve ekip yönetimi konularında uzman olup yatırım projelerinin stratejik olarak planlanması safhasından başlayarak projenin geliştirilmesi ve fizibilite raporunun hazırlanması konularında çalışmıştır. Tüm bu çalışma hayatı süresince analitik olarak kurum ve kuruluşların tüm süreçlerinin analizinin yapılması ve bu süreçlerdeki sorunları tespit edilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibidir. Bir kurum ya da kuruluşun üretim veya hizmet sunuyor olması fark etmeksizin her türlü problemlerinin analizinde adeta bir işletme doktoru gibi durum tespiti yapma konusunda uzmanlaşmıştır. Çalışma hayatı ile birlikte İTÜ Mezunlar Derneği ve Endüstri Mühendisleri Derneğinde aktif olarak görev alarak yeni nesillere bilgi aktarılması konusunda aktif çalışmaktadır.

Tevfik Kurt

İş hayatındaki 30 yıllık deneyimini uluslararası şirkette üretimden satış ve pazarlamaya kadar tüm süreçlerde hem tasarımcı hemde uygulamacı rolü ile zenginleştirmiştir. Pazarın ihtiyaçlarına odaklı kurumsal yapıların kurulması insan kaynaklarının seçilerek geliştirilmesi süreçlerinde yaklaşımların tanımlanarak hayata geçirilerek uluslararası üretim tesislerinde yaygınlaştırılması konularında pekçok proje yönetmiştir. Birikimlerini gelişmekte olan kuruluşlarla paylaşabilmek için 2019 yılı başından itibaren danışmanlık yapmaya başlamıştır.